Cyklodresy - potisk cyklodresů

Potisk cyklodresu - technologie

Všechny potisky cyklodresů jsou provedeny sublimací přímo do látky. Při
sublimaci dochází k odpaření barvy natištěné na papír do struktury
polyesterového materiálu. Tím pádem není potisk cyklodresu pouze na povrchu
látky cyklodresu, ale je „uzamčen“ ve struktuře vlákna a je tím pádem i
mechanicky odolný. Tohoto se dosahuje v zažehlovacích lisech při
teplotách kolem 200˚C.