Cyklodresy - potisk cyklodresů

Reklamace

O reklamaci rozhodneme do tří pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k
odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako
by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nešetrným zacházením,
nedodržením pokynů k údržbě nebo násilným mechanickým poškozením
zboží ze strany kupujícího.

Vrácení zboží:
Veškeré zboží na našich stránkách www.mujcyklodres.cz je vyráběno
dle objednávky na zakázku. Vrácení zboží vyrobeného pro kupujícího
na zakázku, není s ohledem na jeho specifické vlastnosti možné.
Náklady na likvidaci takového zboží hradí kupující.

Ochrana osobních údajů:
Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony
České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů